ПОРАДИ

шкільного бібліотекаря читачам-школярам/Files/images/books.png

1.Носи книги в папці або обгорнуті папером.

2. Вдома відведи їм місце на книжковій полиці.

3. Читай книги за чистим столом і з чистими руками.

4. Перегортай сторінки книги за правий верхній куток.

5. Щоб не загубити місце в книзі, де ти закінчив читати, встав закладку.

6. Прочитані книги поверни до бібліотеки. Їх чекають інші читачі.

7. Не перегинай книгу під час читання.

8. Якщо книга порвалась – обов’язково підклей її.

НЕ МОЖНА

  • Перегинати книгу.
  • Робити записи на сторінках.
  • Замість закладки користуватися ручкою чи лінійкою.

Учні повинні самостійно переглядати і справедливо оцінювати своє ставлення до книги.

ПАМ’ЯТКА

ЮНОМУ ЧИТАЧЕВІ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

  • Здавай книги у строк, який визначив бібліотекар.
  • Не бігай, розмовляй тихо в бібліотеці.
  • Не бери з собою бутерброд, яблуко, бібліотека – не їдальня.
  • Не соромся задавати питання.
  • Якщо загубив книжку, негайно звернись до бібліотекаря.

Чотири завдання, які повинні бути розв’язані під час читання

Першезавдання - це зрозумiти i засвоїти прочитаний матерiал.

Другезавдання - продумати прочитане.

Третезавдання - зробити з прочитаного потрiбнi для пам'ятi виписки.

Четвертезавдання - це усвiдомити, чого нового навчила вас книжка.

Поради при складанні конспекту

Конспект- це стислий виклад змiсту cтаті чи книжки. Вiд тез конспект вiдрiзняеться тим, що по­ряд з основними вiдомостями тексту в ньому корот­ко наводяться докази цих положень i висновки.

1.3апиши автора i назву cтатi чи книжки, яку конспектуєш. Видiли їх бiльшим шрифтом.

2. Пiд час конспектування статтi запиши, в якому журналi, збiрнику або в якiй газетi її вмiщено.

3. Складай конспект пiсля того, як продумав план тексту.

4. 3аписуй тiльки основне: спочатку головну дум­ку, потiм

(дуже стuсло) докази i приклади.

5. Намагайся, щоб записи були чiткими, змiстов­ними i лаконiчними. Для цього використовуй схеми, таблицi.

6. Для зручностi користування конспектом .

7.Видiляти в конспектi роздiли, параграфи, пунк­ти, вiдокремлювати їх один вiд одного. Пiсля кож­ної закiнченої частини робити iнтервал (сюдu можnа ви­nисати свої замiтки) Вибирати для тез основнi iдеї i положення, вiддiливши важливi деталi вiд подробиць, записати їх словами автора або власними словами, розмiстив­ши у певнiй послiдовностi.

Поради при читанні тексту

1. Прочитати текст, визначити його тему та основ­ну думку.

  1. Подiлити текст на логiко-смисловi частини.
  2. Дiбравши заголовок до кожної частини мати­мемо план тексту.

4. Поставити до кожної логiко-смислової частини тексту запитання: «Про що йдеться в цiй частинi?,).

5. 3найти в текстi вiдповiдь. 3аписавши її стисло словами автора, ёматимемо тези.

6. Доповнивши тези конкретним матерiалом.

Поради при читанні статті

1. Попередньо переглянути статтю, продумати те­му, яку ви ставите перед собою, розпочинаючи опрацьовування.

2. Уважно прочитати статтю, визначити її основ­ну думку.

3. Подiлити статтю на смисловi частини, визначи­ти вci мiкротеми.

4. Сформулювати пункти плану, логiчно пов'язав­ши їх мiж собою.

5.Роби помiтки, якi виявляють твоє ставлення до того, що конспектуєш. Використовуй для цього умовніi позначки, а також поданi нижче:

а) знак оклику на полях - дуже добре;

б) знак питання - здивування, незгода з автором, нерозумiння якоїсь думки.

6. Вчися конспектувати вiдразу начисто фактами, взятими з тексту цитатами, матимемо конспект.

7.Сприймаючи текстову iнформацiю, намагатися чiтко уявити, що є важливим для автора, а що для вас - як читача.

8. Керуватися найголовнiшим принципом·нотуван­ня чужого тексту - не допускати перекручень тексту.

Кiлькiсть переглядiв: 127

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.